Ομογενείς

Για τους ομογενείς που διαθέτουν ή θέλουν να αποκτήσουν ακίνητα.

Στην Omega Real Estate γνωρίζουμε πως για τους ομογενείς παράμετροι όπως η απόσταση και η αδυναμία παρακολούθησης των εξελίξεων στην ελληνική νομοθεσία και αγορά δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες στη διαχείριση των ακινήτων τους. Γι’αυτό το λόγο δημιουργήσαμε υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων των ομογενών με πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση καθ’όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

  • Διαθέτουμε υποστήριξη τεχνικών, νομικών, φοροτεχνικών συμβούλων για θέματα που αφορούν στην ακίνητη περιουσία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης και ενημέρωσης με επιστημονικό και διαφανή τρόπο για όλα τα θέματα που αφορούν στα ακίνητα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.