Γενικά

Ποιος ο σκοπός της εγγύησης στις μισθώσεις;

Κατά τη σύναξη μίας μίσθωσης καταβάλλεται ως εγγύηση ποσό συνήθως ενός μηνιαίου μισθώματος. Το ποσό αυτό επιστρέφεται άτοκα κατά την αποχώρηση του ενοικιαστή  αφού έχει  τηρήσει τους όρους του συμφωνητικού μισθώματος.

Τι ισχύει για τις επαγγελματικές μισθώσεις;

Οι επαγγελματικές  μισθώσεις  από τις 28-3-2014 ισχύουν πλέον για τρία (3) χρόνια, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Ο χρόνος καταγγελίας μίσθωσης για την ανοικοδόμηση του μισθίου είναι στα 6 χρόνια. Ο χρόνος  καταγγελίας της μίσθωσης από τον εκμισθωτή για ιδιόχρηση είναι στους 18 μήνες για τις προστατευόμενες δραστηριότητες επιχειρήσεων εμπορικών πράξεων, εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων & παιδικών σταθμών και κλινικών & κάθε είδους νοσηλευτικών ιδρυμάτων και στους 9 μήνες για προστατευόμενα επαγγέλματα (δικηγορικά γραφεία, ιατρεία, οδοντιατρεία, τεχνικά γραφεία, συμβολαιογραφεία, γραφεία δικαστικών επιμελητών, κτηνιατρεία, λογιστικά γραφεία, γραφεία άμισθων υποθηκοφυλακείων και αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα). Η αποζημίωση για ιδιόχρηση από τον εκμισθωτή είναι στους 15 μήνες. Η ετήσια προσαύξηση συνήθως ορίζεται 1% – 2% πάνω από τον τιμάριθμο, αλλά είναι θέμα συμφωνίας. Συνήθως καταβάλλεται ένα έως δύο μισθώματα ως εγγύηση. Να καθορίζεται ακριβώς ποια θα είναι η χρήση του μισθίου. Εάν χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους από εκείνους που έχουν συμφωνηθεί θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Να κατατεθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο ηλεκτρονικά στη Δ.Ο.Υ. εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του.

Τι ισχύει για τις μισθώσεις κατοικιών;

Η μίσθωση κατοικίας έχει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα τρία (3) χρόνια, ανεξάρτητα αν στο συμβόλαιο ορίζεται περίοδος μικρότερη των τριών (3) χρόνων. Εάν όμως ορίζεται μεγαλύτερη από τα τρία (3) χρόνια θα ισχύσει η μεγαλύτερη.  Συνήθως καταβάλλεται ένα έως δύο μισθώματα ως εγγύηση. Η ετήσια προσαύξηση του μισθώματος συνήθως ορίζεται 1% – 2% πάνω από τον τιμάριθμο, αλλά είναι θέμα συμφωνίας. Πρέπει να κατατεθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο ηλεκτρονικά στη Δ.Ο.Υ. εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του.

Οι μεσίτες διαθέτουν πιστοποίηση;

Όπως όλα τα επαγγέλματα έτσι και του μεσίτη διαθέτει πιστοποιήσεις. Τα γραφεία που είναι πιστοποιημένα διαθέτουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και λειτουργίας μέσα από συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας. Έτσι όποιο γραφείο διαθέτει πιστοποιήσεις καλό είναι να τις προβάλει. Στην OmegaRealEstate θα τις βρείτε στο κάτω μέρος της αρχικής μας σελίδας.

Τι είναι μεσιτική εντολή;

Μεσιτική εντολή είναι η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του εντολοδόχου Μεσίτη και του εντολέα Πελάτη έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρη η συνεργασία τους. Αλλιώς ο καθένας λέει και κάνει ότι θέλει εκτός από το να πουλήσει, ενοικιάσει ή αγοράσει το ακίνητο.

Ο μεσίτης αναλαμβάνει και τη διαπραγμάτευση;

Ο Μεσίτης σου, είναι ο εκπρόσωπος σου, είναι αυτός που εργάζεται για εσένα, σου δίνει συμβουλές και διαπραγματεύεται για εσένα. Δεν λαμβάνει αποφάσεις για εσένα και δεν πρέπει να περιμένεις να το πράξει.

Σε πόσους μεσίτες να αναθέσω το ακίνητο μου;

Ο αγοραστής πόσο καιρό ψάχνει για να αγοράσει ένα ακίνητο;
Άρα περνάει από πολλά γραφεία.

Όταν ένα ακίνητο το προωθεί πάνω από ένα γραφείο, ο αγοραστής τι θα σκεφτεί;
Μήπως χάσατε την διαπραγματευτική σας δύναμη;

Γι’ αυτό κάντε πρώτα μια έρευνα αγοράς ρωτήστε τι σας προσφέρει το κάθε γραφείο και μετά επιλέξτε αυτό που θεωρείτε καταλληλότερο να διαχειριστεί την περιουσία σας. Και προσοχή στους παραμεσίτες που μόνο κακό μπορούν να κάνουν στην προώθηση του ακινήτου σας και να χαθεί κάθε σοβαρότητα  (η παραμεσιτεία τιμωρείτε από το νόμο).

Τι ισχύει για τις αμοιβές των μεσιτών;

Στην Ελλάδα το ύψος της μεσιτικής αμοιβής δεν καθορίζεται με νομοθεσία (η αγορά είναι ελεύθερη) και είναι αποκλειστικά θέμα διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων.

Επιστροφή στην αρχή

Δασολόγος

Τι είναι πράξη χαρακτηρισμού;

Αποτελεί διαδικασία που διεκπεραιώνει η Δασική Υπηρεσίας έπειτα από αίτημα του Πολίτη κατά την οποία ουσιαστικά χαρακτηρίζει αν μια έκταση είναι Δασική, Χορτολιβαδική ή όχι.

Ο χαρακτήρας μιας έκτασης καθορίζεται κυρίως και από τη μορφή που είχε στο παρελθόν, ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιούνται αεροφωτογραφίες παλαιότερων ετών 1945, 1960 που βρίσκονται στο αρχείο των δασικών υπηρεσιών συνεκτιμώντας και την τωρινή μορφή της έκτασης.

Αντιρρήσεις σε μια πράξη χαρακτηρισμού;

Κάθε πολίτης έχοντας έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει κατά πράξης χαρακτηρισμού με την οποία διαφωνεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που καλείται «Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων» και η οποία εξετάζει το αίτημα του και επανεξετάζει τον αποδιδόμενο από το δασαρχείο χαρακτηρισμό απορρίπτοντας τον ή ουσιαστικά επικυρώνοντας τον. Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

Τι είναι οι Τεχνικές Εκθέσεις Φωτοερμηνείας;

Φωτοερμηνεία είναι η τέχνη εξέτασης ενός αντικειμένου πάνω στις αεροφωτογραφίες με σκοπό την αναγνώριση και εκτίμηση της σπουδαιότητας του. Η φωτοερμηνεία γίνεται μονό με την χρήση αεροφωτογραφιών που προμηθευόμαστε από τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Γ.Υ.Σ, Ε.Κ.Χ.Α, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Με την μελέτη των αεροφωτογραφιών εντοπίζουμε όρια γηπέδων, μονοπατιών, δρόμων και οποιασδήποτε κατασκευής. Η τεχνική έκθεση Φωτοερμηνείας ενισχύει σημαντικά τις θέσεις – ενστάσεις μας στα Δασαρχεία και τις Επιτροπές, καθώς και στα δικαστήρια.

Μου χαρακτήρισαν μια έκτασης Δημόσια Δασική, τι κάνω;

Μια έκταση όταν χαρακτηρίζεται δασική δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ιδιοκτησιακά ανήκει στο δημόσιο, η επιστημονική μας ομάδα αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη σε θέμα την διαδικασία αναγνώρισης ιδιοκτησίας μέσω του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών εφ όσων κάτι τέτοια είναι δυνατό να συμβεί.

Τι είναι ο Δασικός Χάρτης;

Οι Δασικοί Χάρτες είναι στην ουσία ο διαχωρισμός των Δασών και των Δασικών εκτάσεων από τις υπόλοιπες εκτάσεις και αποτελεί το αποτελεσματικότερο εργαλείο που διαθέτουμε όχι μόνο για την προστασία, την μελλοντική διαχείριση των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της χώρας μας αλλά και του σωστού πολεοδομικού σχεδιασμού και συνολικά των “χρήσεων γης».

Ανάρτηση και διαδικασία αντίρρησης στους Δασικούς Χάρτες.

Ήδη όλη ο χώρα βρίσκεται σε φάση κατάρτισης δασολογίου. Σε διάστημα λίγων ετών πρόκειται να αναρτηθούν οι Δασικοί χάρτες όλης σχεδόν της Χώρας. Η ανάρτηση θα γίνει σταδιακά ανά Δήμο και πλέον από τις αρμόδιες Διευθύνσεις δασών.

Κατά την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη μεγάλο μέρος από τις σημερινές ιδιοκτησίες θα περιγραφούν σε χαρακτηρισμένες Δασικές περιοχές, και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει σε 60 ημέρες από την ανάρτηση να υποβάλλουν Αντιρρήσεις κατά το Δασικού Χάρτη ή με άλλα λόγια να κάνουν ένσταση κατά του χαρακτηρισμού.

Φυσικά για να έχει έννοια η ένστασή τους πρέπει να διαθέτουν φωτοερμηνεία του κτήματός και να υποστηρίξουν την ένστασή τους στην ειδική επιτροπή.

Δικαίωμα σύνταξης τέτοιων μελετών με βάση το άρθρο 10 παρ. ιστ του ΠΔ 344/2000 έχουν μόνο οι Δασολόγοι μελετητές που μπορούν να τους υποστηρίξουν και ουσιαστικά στις Επιτροπές αργότερα. Αν χάσουν την υπόθεσή τους στην Επιτροπή έχουν δικαίωμα Δικαστικής συνδρομής.

Έχω ένα ιδιωτικό Δάσος στην κατοχή μου. Πως μπορώ να το εκμεταλλευτώ;

Ανάλογα με την έκταση, την θέση, τα  δασοπονικά είδη που φύονται στο δάσος μπορεί να υπάρξει μια ειδική διαχειριστική μελέτη κατά περίπτωση, έτσι ώστε ο δασοκτήμονας να έχει κέρδος δίχως να καταστρατηγούνται οι κανόνες της αειφορικής ανάπτυξης.

Τι είναι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε);

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), περιλαμβάνουν την περιγραφή του έργου, του σχετικού νομικού πλαισίου, της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, των ενδεχόμενων επιπτώσεων, καθώς και εναλλακτικές λύσεις, προτάσεις ή περιορισμούς με τους οποίους το έργο πρέπει να λειτουργήσει και να κατασκευαστεί.

Πριν λοιπόν κάποιος να προχωρήσει σε ένα έργο ζητάει από έναν μελετητή να του εκπονήσει τη ΜΠΕ, την οποία στέλνει για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία. Η μελέτη είναι –υποτίθεται- διαθέσιμη σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να εκφέρει άποψη για το έργο. Στο τέλος μιας ΜΠΕ υπάρχει και ένα εκλαϊκευμένο ερωτηματολόγιο, ώστε η ουσία της μελέτης να γίνεται κατανοητή από τον κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσεων.

Τι είναι δάσος;

Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

Ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;
 • Αιολική ενέργεια
 • Ηλιακή ενέργεια
 • Υδραυλική ενέργεια
 • Βιομάζα
 • Γεωθερμική ενέργεια
 • Ενέργεια από τη θάλασσα
 • Ενέργεια από παλίρροιες
 • Ενέργεια από κύματα
 • Ενέργεια από τους ωκεανούς
Τι είναι το δίκτυο Natura 2000;

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

 • Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠγια τη διατήρηση των άγριων πτηνών.
 • Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι φυσικών οικοτύπων στους οποίους απαιτείται  χαρακτηρισμός των εδαφών ως ειδικών ζωνών.
Τι είναι ο Περιβαλλοντολόγος;

O πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του περιβάλλοντος, δηλαδή του συνόλου των φυσικών (βιοτικών και αβιοτικών) και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων, που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.

Ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία.

Τι είναι ο Δασολόγος;

Η δουλειά του επιστήμονα δασολόγου αφορά τη δασική οικονομία, τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων στο δάσος καθώς και την διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών.

Τα καθήκοντα του δασολόγου περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών δασικού ενδιαφέροντος, τη σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, τις κτηματογραφήσεις και την επιστασία επί δασικών θεμάτων.

Επιστροφή στην αρχή

Δικηγόρος / Συμβολαιογράφος

Τι είναι τιμή ζώνης;

Είναι η τιμή αφετηρίας που έχει κάθε ακίνητο το οποίο βρίσκετε στη ζώνη αυτή.

Πόσα είδη ζωνών υπάρχουν;

Οι ζώνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις Κυκλικές που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα μιας πόλης ή ενός χωριού και τις Γραμμικές που αναπτύσσονται κατά μήκος της μιας ή και των δύο πλευρών ή ενός τμήματος δρόμου.

Τι είναι ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.);

Είναι ο συντελεστής που εκφράζει την οικοδομική δυνατότητα εκμετάλλευσης του οικοπέδου που συνήθως συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

Τι είναι ο Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.);

Είναι ο συντελεστής που εκφράζει την εμπορικότητα ενός δρόμου ή τμήματος οδού.

Τι είναι ο Συντελεστής Οικοπέδου (Σ.Ο.);

Είναι ο συντελεστής που απομειώνει την αξία του οικοπέδου ενόψη του γεγονότος της αφαίρεσης κοινοχρήστων και μέρους του εργολαβικού οφέλους.

Τι είναι χιλιοστά επί του οικοπέδου;

Τα χιλιοστά επί του οικοπέδου εκφράζουν τη συνιδιοκτησία επί του οικοπέδου των ιδιοκτησιών που κατανέμονται σε κάθετες ή οριζόντιες ιδιοκτησίες. Συνήθως όσο μεγαλύτερο το εμβαδό της ιδιοκτησίας τόσο περισσότερα τα χιλιοστά που διατίθενται.

Τι είναι Υπεραξία ακινήτου;

Υπεραξία είναι η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης ενός ακινήτου αφού αφαιρεθούν οι πληθωριστικές αναπροσαρμογές που ισχύουν για το διάστημα μεταξύ αγοράς και πώλησης.

Τι είναι πλήρης κυριότητα επί ακινήτου;

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει την πλήρη κυριότητα, μπορεί να το διαθέτει κατά την αρέσκεια του και με όποιο τρόπο επιθυμεί εφ’ όσον αυτό δεν προσκρούει στο νόμο. Επίσης είναι υπόχρεος για την καταβολή των φόρων του ακινήτου.

Τι είναι επικαρπία ενός ακινήτου;

Επικαρπία είναι το εμπράγματο δικαίωμα και αποτελεί μέρος της Πλήρους Κυριότητας. Το άλλο μέρος της Πλήρους Κυριότητας είναι η Ψιλή Κυριότητα που είναι και αυτή εμπράγματο δικαίωμα. Στην επικαρπία ο επικαρπωτής καρπώνεται την ξένη ιδιοκτησία που ανήκει στον ψιλό κύριο. Επίσης είναι υπόχρεος για όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις του ακινήτου.

Τι είναι Ψιλή Κυριότητα (Ψιλός Κύριος);

Ο ψιλός κύριος στερείται τα πλεονεκτήματα της επικαρπίας (έχουν αποψιλωθεί), και δεν μπορεί να καρπωθεί, να χρησιμοποιήσει ή να εκμεταλλευτεί το ακίνητο. Οι δυνατότητες αυτές έρχονται στον ψιλό κύριο όταν αποκτήσει την επικαρπία του ακινήτου ( μεταβίβαση επικαρπίας, θάνατο επικαρπωτή κλπ)

Τι είναι η οριζόντια ιδιοκτησία;

Η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας εφαρμόζετε ώστε να χωριστούν αυτοτελής οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτου (ορόφους ή διαμερίσματα), στις οποίες κατανέμονται και τα χιλιοστά επί του οικοπέδου (ποσοστό συνιδιοκτησίας).

Τι είναι κάθετη ιδιοκτησία;

Κάθετη ιδιοκτησία είναι η χωριστή κυριότητα οικοδομής που είναι χτισμένη μαζί με άλλη ή άλλες στο ίδιο οικόπεδο συνδυασμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο και στα κοινά μέρη των οικοδομών.

Τι είναι η μεταγραφή;

Όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις με τις οποίες συνίσταται, μετατίθεται ή καταργείται δικαίωμα επί ακινήτου, υπόκεινται σε μεταγραφή στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου. Κατόπιν της μεταγραφής ολοκληρώνεται η σύσταση, μετάθεση ή κατάργηση του εν λόγω δικαιώματος.

Τι είναι κληρονομιά;

Είναι το σύνολο ή τμήμα της περιουσίας αποβιώσαντος ατόμου η οποία περιέχεται στους από το νόμο ή με διαθήκη νόμιμους κληρονόμους.

Τι είναι δωρεά;

Δωρεά είναι η χαριστική δικαιοπραξία με την οποία ο αφενός (δωρητής) μεταβιβάζει την κυριότητα ενός ακινήτου και παραδίδει το ακίνητο στον αφετέρου (δωρεοδόχο) χωρίς αντάλλαγμα.

Τι είναι η γονική παροχή;

Γονική παροχή είναι η δωρεά η οποία συνιστάται μεταξύ γονέων και τέκνων και η οποία υπόκειται σε ιδιαίτερες φορολογικές κλίμακες.

Τι είναι βάρη επί ακινήτου;

Βάρη είναι η υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική η αναγκαστική των ακινήτων τα οποία σημειώνονται στα σχετικά βιβλία του υποθηκοφυλακείου της έδρας του ακινήτου.

Τι είναι το Υποθηκοφυλακείο;

Είναι η υπηρεσία όπου καταγράφονται όλες οι συναλλαγές και περιουσιακές μερίδες των πολιτών. Εκεί ακόμα καταγράφονται και όλα τα βάρη, προσημειώσεις κλπ που μπορεί να υφίστανται σε ένα ακίνητο.

Τι είναι αντιπαροχή;

Είναι ο θεσμός κατά τον οποίο ο οικοπεδούχος μεταβιβάζει συμφωνημένο και εξ’ αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου σε κατασκευαστή με αντάλλαγμα χώρους (διαμερίσματα – καταστήματα) από την νεοαναγειρόμενη οικοδομή.

Τι είναι αντικειμενική αξία ενός ακινήτου;

Είναι το φορολογικό τεκμήριο της αξίας ενός ακινήτου και εκφράζεται σε αξία ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι αξίες αυτές έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και την τοποθεσία του ακινήτου.

Τι είναι Υποθήκη;

Είναι η γραπτή μεταβίβαση ενός τίτλου ιδιοκτησίας για την εξασφάλιση πληρωμής χρέους ή για την εκπλήρωση υποχρέωσης.

Τι είναι η Χρησικτησία;

Χρησικτησία είναι η κτίση κυριότητας ενός ακινήτου χωρίς να είναι μεταγραμμένο σε υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, αλλά με μακρά χρήση του ακινήτου και με την πεποίθηση αυτού που το χρησιμοποιεί ότι το εξουσιάζει σαν δικό του.

Επιστροφή στην αρχή

Πολιτικός Μηχανικός

Τι είναι εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή σχέδιο πόλης;

Είναι το διάγραμμα που σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό καθορίζει τους όρους δόμησης, κοινόχρηστους χώρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού.

Ποιοι είναι οι κοινόχρηστοι χώροι;

Είναι οι χώροι που είναι εγκεκριμένοι από απο ρυμοτομικό σχέδιο και προορίζονται για κοινή χρήση όπως δρόμοι, πάρκα, πλατείες, άλση, πεζοδρόμια κλπ.

Ποιοι είναι οι κοινωφελείς χώροι;

Είναι οι χώροι που σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχεδιασμό προορίζονται για ανέγερση κατασκευών κοινής ωφελείας.

Ποια είναι η ρυμοτομική γραμμή;

Είναι ή γραμμή που χωρίζει τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.

Ποια είναι η Οικοδομική γραμμή;

Οικοδομική γραμμή ή γραμμή δόμησης είναι το όριο του οικοδομικού τετραγώνου έως το οποίο επιτρέπετε η δόμηση.

Τι είναι οικόπεδο;

Είναι το τμήμα γης που βρίσκετε μέσα στα όρια οικισμού ή στα όρια της πόλης.

Πότε ένα οικόπεδο θεωρείται διαμπερές;

Όταν έχει δύο η περισσότερα πρόσωπα επί κοινοχρήστων εκτάσεων.

Τι είναι αγροτεμάχιο;

Είναι η συνεχόμενη έκταση γης εκτός των ορίων πόλης ή οικισμού.

Τι είναι ο Συντελεστής Κάλυψης (Σ.Κ.) ενός οικοπέδου ή αγροτεμαχίου;

Είναι ο αριθμός ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου – αγροτεμαχίου μας δίνει την μέγιστη επιφάνεια που επιτρέπεται να καλυφθεί σε οριζόντιο επίπεδο.

Τι είναι ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) ενός οικοπέδου ή αγροτεμαχίου;

Είναι ο αριθμός ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου μας δίνει την συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων που μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις.

Τι είναι ο Ημιυπαίθριος χώρος;

Είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου του οποίου οι μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς κοινόχρηστο χώρο ή ακάλυπτο χώρο ενώ οι οριζόντιες πλευρές είναι τοίχοι ή οριζόντια στοιχεία.

Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο;

Είναι ή εταιρία που δημιουργήθηκε με σκοπό την χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή φυσικών διαθεσίμων γης, τη δημιουργία και τήρηση ψηφιακών, γεωχωρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων.

Τι είναι τα εντός ζώνης οικόπεδα ή αγροτεμάχια;

Ζώνη είναι συγκεκριμένη απόσταση από τα όρια οικισμού μέσα στην οποία ισχύουν διαφορετικοί κανόνες δόμησης από ότι στα εντός σχεδίου.

Τι είναι πυλωτή;

Είναι η ανοιχτή (ελεύθερη) επιφάνεια του ισογείου που συνήθως χρησιμοποιούνται για θέσεις στάθμευσης και ανήκουν σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) πολυκατοικιών.

Τι είναι κατάτμηση οικοπέδου;

Κατάτμηση είναι ο χωρισμός οικοπέδου σε μικρότερα οικόπεδα. Κατάτμηση επιτρέπεται μόνο όταν τα δημιουργούμενα μικρότερα οικόπεδα είναι όλα άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Τι είναι το δικαίωμα ύψους;

Είναι το δικαίωμα ανεγέρσεως μελλοντικών ορόφων πάνω από τους ήδη υπάρχοντες και μέχρι εξαντλήσεως του συντελεστή δόμησης.

Τι είναι το τοπογραφικό διάγραμμα;

Είναι το σχέδιο Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού που προσδιορίζει τη θέση του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, τα γειτονικά ακίνητα, το συνολικό εμβαδό του ακινήτου, τα μεγέθη όλων των πλευρών, καθώς και τα χαρακτηριστικά οικοδομησιμότητας όπως Συντελεστές Δόμησης, Κάλυψης κ.α.

Τι είναι δρόμοι;

Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες της κυκλοφορίας.

Τι είναι Οικοδομικό Ττετράγωνο (Ο.Τ.);

Οικοδομικό τετράγωνο είναι η ενιαία δομήσιμη έκταση που βρίσκετε εντός σχεδίου πόλης ή εντός των ορίων οικισμού και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους.

Τι είναι Εξώστης;

Είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή του δώματος η οποία χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων και προβάλει πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου.

Τι είναι τα Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης η δροσισμού;

Είναι οι κατασκευές ή οι τεχνικές που σχεδιάζονται για τα κτίρια και που προσαρμόζονται κατάλληλα στο περίβλημα του κτιρίου (κέλυφος) με σκοπό να διευκολύνουν στην καλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση, και την αξιοποίηση των ανέμων για το δροσισμό των κτιρίων.

Τι είναι τα Ενεργειακά ηλιακά συστήματα θέρμανσης ή δροσισμού;

Είναι τεχνικές ή κατασκευές που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη θέρμανση ή το δροσισμό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων (ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά συστήματα).

Ποια είναι τα Βιοκλιματικά κτίρια;

Είναι τα κτίρια που έχουν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας στο σχεδιασμό και την κατασκευή τους συνδυασμό παθητικών και ενεργειακών ηλιακών συστημάτων ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη των θετικών παραμέτρων του κλίματος.

Τι είναι Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής;

Είναι η πράξη που γίνεται για αλλαγή των στοιχείων από τους πίνακες του Δήμου που ανήκει το ακίνητο. Αυτή η πράξη μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγή ονόματος δικαιούχου, νέα όρια ακινήτου, κληρονομιά, διαθήκη κλπ.

Τι είναι Αναδασμός;

Είναι η αφαίρεση (με πράξη της Πολιτείας) της κυριότητας απο τους ιδιοκτήτες μιας περιοχής και η αναδιανομή των ακινήτων αυτών μεταξύ των ίδιων ιδιοκτητών με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση. Ο Αναδασμός μπορεί να γίνει με αναδιανομή, αγροτικής γης (αγροτικός αναδασμός) ή γης σε οικιστικές περιοχές (αστικός αναδασμός).

Τι είναι Απαλλοτρίωση;

Είναι η ενέργεια κατά την οποία το δημόσιο παίρνει στην κυριότητα του την ακίνητη περιουσία ενός ιδιώτη, για κοινωφελείς σκοπούς και τον αποζημιώνει για την ενέργεια του αυτή. Απαλλοτρίωση σε ακίνητη περιουσία μπορεί να γίνει και χωρίς την συγκατάθεση του ιδικτήτη.

Τι είναι τα Παραδοσιακά και Διατηρητέα ακίνητα;

Οικισμοί ή τμήματα οικισμών χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί με σκοπό την προστασία την προστασία του περιβάλλοντος, την διατήρηση του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα θεσπίζοντας περιορισμούς στη δόμηση και την χρήση τους. Διατηρητέα είναι τα ιστορικά αυτά κτίρια στα οποία ο χαρακτηρισμός του γίνεται από την πολιτεία και υπάρχει ειδική επιβολή όρων όσο αφορά την επισκευή, δόμηση ή χρήση τους.

Επιστροφή στην αρχή