Υπήκοοι Τρίτων Χωρών

Για άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Για τους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αγοράσουν ή να μισθώσουν ακίνητο στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί το νομικό πλαίσιο που τους δίνει τη δυνατότητα χορήγησης άδεια διαμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα των ιδίων και των οικογενειών τους.

Η OmegaRealEstate παρέχει πιστοποιημένες κτηματομεσιτικές υπηρεσίες που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σας, από την αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών απόκτησης της  μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας – ξενοδοχειακών καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων διαμερισμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιοι είναι δικαιούχοι εισόδου και διαμονής πενταετούς διάρκειας;

Όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν ή προτίθενται τεκμηριωμένα να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα με ελάχιστο ύψος ακινήτου στις 250.000€.

2. Ποιοι είναι δικαιούχοι εισόδου και διαμονής δεκαετούς διάρκειας;

Όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκεια μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, εφόσον το ελάχιστο ύψος μίσθωσης είναι 250.000€.

3. Μπορώ να αγοράσω οικόπεδο και να χτίσω σπίτι;

Ναι, εφόσον το άθροισμα της αξίας αγοράς οικοπέδου και το  εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης του κτιρίου ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 250.000€

4. Ποια μέλη της οικογένειας μου δικαιούνται άδεια διαμονής;

Οι σύζυγοι εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και τα άγαμα ανήλικα τέκνα κάτω των 18 ετών.

5. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχω για άδεια πενταετούς διαμονής;

Πέραν των οριζόντιων δικαιολογητικών (διαβατήριο, ασφαλιστικό φορέα, κ.λπ.),

α. συμβόλαιο αγοράς κατοικίας

β. αποδεικτικό μεταγραφής συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο

6. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχω για άδεια δεκαετούς διαμονής;

Πέραν των οριζόντιων δικαιολογητικών (διαβατήριο, ασφαλιστικό φορέα κ.λπ.)

α. αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης ακινήτου

β. αποδεικτικό μεταγραφής συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο

7. Πώς αποδεικνύω τις προθέσεις μου για αγορά ακινήτου;

Η τεκμηρίωση για πρόθεση αγοράς ακινήτου θα πρέπει να γίνει με

α. έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (βεβαίωση   τραπεζικού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού) την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών, ομολόγων, μετοχών για την κάλυψη κεφαλαίων επένδυσης τουλάχιστον 250.000€

β. Έγγραφη σύμβαση ανάθεσης σε πιστοποιημένο κτηματομεσιτικό γραφείο πρόθεσης του για αγορά ακινήτου ελάχιστης αξίας 250.000€.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.