Ο browser σας είναι απαρχαιωμένος!

Ενημερώστε τον browser σας για καλύτερη και ασφαλέστερη περιήγηση. Ενημέρωση Τώρα

Κλείσιμο

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι το έντυπο που κατατάσσει ένα κτίριο σε κατηγορίες βάσει της ενεργειακής του απόδοσης. Η απόκτησή του από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι υποχρεωτική για να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε αγοραπωλησία ή ενοικίασή του. Οι κατηγορίες χαρακτηρισμού ενός ακινήτου είναι από το Α+ έως και το Η, ενώ στο ίδιο έντυπο προτείνονται και βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1) Είναι υποχρεωτικό το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Απ. : Στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) ορίζεται ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α. πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα ιδιωτικά ή συμβολαιογραφικά μισθωτήρια καθώς και σε όλες τις μεταβιβάσεις (πωλήσεις) κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και να επισυνάπτεται το ειδικό έντυπο.

2) Για ποια ακίνητα ισχύει το Π.Ε.Α. και για ποια όχι;

Απ. : Το Π.Ε.Α. ισχύει για όλα τα ακίνητα (κατοικίες – μονοκατοικίες – πολυκατοικίες – διαμερίσματα – καταστήματα – γραφεία κλπ) από 50 τ.μ. και πάνω (αποπερατωμένα ή υπό κατασκευή).

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

2.1  Ακίνητα συνολικού εμβαδού 50 τ.μ. και κάτω (αποπερατωμένα ή υπό       κατασκευή).

2.2  Οικόπεδα και αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα.

2.3  Κτίρια ή τμήματα κτιρίων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες,    εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες και σημαντικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (εργοστάσια, συνεργεία, ξυλουργεία, καθαριστήρια κ.λπ.).

2.4  Κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, στέγαση ζώων, φύλαξη αντικειμένων (αποθήκες καταστημάτων, αγροτικές αποθήκες, υπόστεγα, στάβλοι, χοιροστάσια κ.λπ.).

2.5  Κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

2.7  Για μεταβιβάσεις παλαιών κτιρίων εφόσον έχουν απαλλαγή φόρου και κατεδαφιστούν εντός εξαμήνου από την υπογραφή σχετικού συμβολαίου.

2.8  Για διανομές συνιδιοκτητών ακινήτων και ανταλλαγές ακινήτων με κτίσματα.

2.9  Γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων με κτίσματα.

2.10  Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών υφιστάμενων ή μελλοντικών κτισμάτων.

3) Ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση Π.Ε.Α.;

      Απ. :

3.1  Τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ταυτότητα – ΑΦΜ – διεύθυνση κ.λπ.).

3.2  Κωδικός κτηματολογίου ΚΑΕΚ ακινήτου (όπου υπάρχει).

3.3  Οικοδομική άδεια κτίσματος.

3.4  Κάτοψη ακινήτου θεωρημένη από πολεοδομία.

4) Ποιο το χρονικό διάστημα ισχύος ενός Π.Ε.Α.;

     Απ. :

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έχει 10ετή ισχύ από την ημέρα κατάταξης του κτιρίου σε ενεργειακή κατηγορία και δεν απαιτείται ανανέωση όσες φορές και αν χρησιμοποιηθεί για μίσθωση.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


×


Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Μηνιαία ενημέρωση για νέα ακίνητα στο email σας